Krisstöd vid allvarlig händelse

Ibland inträffar en större olycka, med ett stort antal drabbade, där kommunens och primärvårdens ordinarie resurser för stödverksamhet inte kan hantera situationen. Då kan en organisation som kallas Krisstöd vid allvarlig händelse aktiveras genom kommunen. Organisationen kallades tidigare för POSOM.

Texten uppdaterad 2023-10-18

Om Krisstöd vid allvarlig händelse blir aktiverat så kommer det finnas information på Alingsås hemsida om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du skall söka hjälp.

Inom krisstödsorganisationen finns resurser från

  • kommunens förvaltningar
  • räddningstjänsten
  • trossamfund
  • polisen
  • primärvården

Socialtjänsten ansvarar för organisationen kring dessa resurser.


Så länge Krisstöd vid allvarlig händelse inte har aktiverats hänvisas till ordinarie kontaktvägar för att få hjälp.


Här kan du få hjälp

Kommunen

Som kommuninvånare kan du alltid vända dig till kommunen om du har behov av att prata med någon efter en särskild händelse. På socialförvaltningen finns personal som kan ge stöd och råd och hänvisa dig vidare vid behov.

Primärvården

Även din lokala vårdcentral erbjuder samtal vid personlig kris eller livshändelse. Primärvården har flera olika vårdcentraler, när du ringer dem så begär att få prata med deras samtalsmottagning.

Polisen och brottsofferjouren

Om det är i samband med ett brott eller om du har blivit drabbad som offer eller vittne, kan du vända dig till Polisen och Brottsofferjouren.

Polisen (ej brådskande)114 14
Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Bli resursperson och hjälp andra!

Är du intresserad av att engagera dig som resursperson, och kunna hjälpa människor genom kommunens försorg vid stora olyckor och kriser? Kontakta samordnaren för Krisstöd genom uppgifterna längst ner på sidan!

Catharina Gabrielsson

NULL

Avdelningschef Unga, Förvaltningsledning, Socialförvaltningen