sv Swedish

Krisberedskap

En kris är en händelse som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Texten uppdaterad 2023-01-27

Förbered dig själv!

Vid en kris kan det bli nödvändigt att prioritera samhällets resurser till de som är mest utsatta.  Det betyder att du kan bli tvungen att klara dig själv en obestämd tid, utan el, vatten eller mobiltelefon.  Men det finns mycket du kan göra redan idag för att förbereda dig själv och din familj.

Hemberedskap – mat

Hemberedskap – vatten

Hemberedskap – värme

Hemberedskap – kommunikation


Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland SMS och utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Ljudsignalen hörs enbart i Alingsås tätort. Systemet testas  fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

 • När du hör signalen på andra tider ska du:
 • Gå inomhus,
 • stänga alla dörrar, fönster och ventilation samt
 • lyssna på Sveriges Radio P4.

Vid en kris i Alingsås kan du också söka mer information på Krisinformation.se.


Så här jobbar kommunen med krisberedskap

På kommunen arbetar vi också med att förebygga och  förbereda oss för kriser. Det gör vi bl.a. genom

 • risk- och sårbarhetsanalyser,
 • övningar,
 • utbildningar,
 • planer och rutiner,
 • krisstödsgrupper,
 • samverkan med andra aktörer samt
 • tjänsteman i beredskap

Kommunen ska också planera för höjd beredskap och krig. Läs mer om det arbetet här.


Bli en del av samhällets krisberedskap!

Om du vill engagera dig och kunna göra mer nytta för samhället kan du engagera dig i någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer.

Om du är med i en förening som du tror kan göra nytta för samhället, kontakta kommunens beredskapssamordnare (se kontaktuppgifter längst ner).

Film om krisberedskap och civilt försvar.

Ta reda på mer om vad du kan göra för samhället!

Film om frivilliga försvarsorganisationer (FFO).

Läs mer om hur du kan engagera dig i en frivillig försvarsorganisation.


Viktiga telefonnummer och länkar

Nödnummer, SOS 112 vid fara för liv, egendom eller miljö. (läs mer) 112
Sjukvårdsrådgivning (läs mer) 1177
Polis (inte brådskande, läs mer) 114 14
Nationellt informationsnummer (läs mer) 113 13
Kommunens växel (läs mer) 0322-61 60 00
Nationell information om kriser Krisinformation.se

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten