Båtbottenfärger

Båtbottenfärger används på båtar för att minska påväxt av till exempel alger och musslor. Påväxt på båtbotten ökar båtens motstånd i vattnet vilket gör att bränsleförbrukningen och avgasutsläppen ökar. Men båtbottenfärger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen i vattnet. Det är därför viktigt att du endast använder färger som är tillåtna i det vattendrag som båten ska användas i om du vill använda båtbottenfärg.

Texten uppdaterad 2022-11-28

Båtbottenfärger är färger som marknadsförs som medel mot påväxt på båtar. De läcker gift för att t.ex. alger eller musslor inte ska kunna sätta sig fast på en båtbotten. I insjöar får du inte använda sådana färger längre. På västkusten är påväxtproblemen större och därför får du använda vissa färger där fortfarande. På nyare färgburkar ska det finnas information om i vilka områden du får använda färgen. Använd inte gamla färger utan att kontrollera om du fortfarande får använda den.

Vilka färger som är tillåtna skiljer sig mellan fritidsbåtar och fartyg i yrkesmässig användning. Mer information om godkända och förbjudna produkter hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida.

Botttenmålning av fritidsbåtar har stor betydelse för vattenmiljön. Eftersom båtarna ofta är förtöjda nära stranden i grunda vikar blir risken för miljön större eftersom dessa är viktiga fortplantningsområden för många vattenlevande arter.

Länsstyrelsen har undersökt sediment i länets hamnar och hittat rester av giftiga båtbottenfärger (Tribytyltenn, TBT) i Säveån och Mjörn.

Alternativ till båtbottenfärg

För fritidsbåtar finns det i dag flera olika alternativ till de giftiga båtbottenfärgerna. Det finns beläggningar och färger som ger en yta som inte går att fästa på så lätt, t ex silikon eller teflon. En del produkter kan du kombinera med mekanisk rengöring. För rengöring finns flera metoder. Bland annat kan du använda båttvättar för både motor- och segelbåtar där du tvättar båten i vattnet. Det finns också enklare upptagningsvagnar för tvätt på land.

Skrapning av båtbotten

När du skrapar din båtbotten är det viktigt att du täcker marken med någon typ av duk. Detta för att kunna skydda marken från färgflagor som kan förorena. Färgflagorna ska du samla upp och ta om hand som farligt avfall.