2 Driftstörningar
sv Swedish

Alkylatbensin

Alkylatbensin är det mest miljövänliga bränslet för din gräsklippare, moped och utombordare.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Tanka ”grönt” i sommar – för din hälsa och miljön!

Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller svavel. Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att du använder den där miljönyttan är som störst: d.v.s. framförallt till utombordare med traditionella tvåtaktsmotorer. Men också i bl.a. motorsågar, snöskotrar och gräsklippare är det hälso- och miljömässigt motiverat att använda alkylatbensin. Använder du alkylatbensin till en traditionell 2-takts utombordare minskar dess utsläpp av farliga ämnen med så mycket som 90%.

Varför byta bensin?

I Sverige finns cirka 600.000 utombordsmotorer (siffror framtagna år 2010). Merparten av dessa är traditionella 2-taktsmotorer med dålig förbränning. Från sådana motorer går 20-30% av bränsleblandningen oförbränd rätt ut i vattnet.

Varje år släpper båtägare på så sätt 15 000 ton kolväten ut från utombordare på fritidsbåtar i Sverige. Dessa kolväten utgörs till stor del av mycket miljöfarliga ämnen. De miljöfarliga ämnena hamnar i vattnet, ofta i de känsligaste strandnära områdena som är särskilt viktiga för fisken och annat liv i hav och sjöar.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten