Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parker, natur och djur

Här kan du läsa om kommunens parker, lekplatser och naturområden. Du får också information om djur, bland annat om vad du kan tänka på innan du skaffar djur eller om du har problem med djur som stör dig i din vardag.

Anna Lindqvist

NULL

Enhetschef/skogsmästare , Park- och naturenheten

Petra Wernersson

NULL

Stadsträdgårdsmästare, Park- och naturenheten

Kommunekolog

NULL

Kommunekolog, Miljöstrategiska avdelningen

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret