sv Swedish

Parker, natur och djur

Här kan du läsa om kommunens parker, lekplatser och naturområden. Du får också information om djur, bland annat om vad du kan tänka på innan du skaffar djur eller om du har problem med djur som stör dig i din vardag.

Anna Lindqvist

NULL

Enhetschef/skogsmästare , Park- och naturenheten

Petra Wernersson

NULL

Stadsträdgårdsmästare, Park- och naturenheten

Sanna Olsson

NULL

Kommunekolog, Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen