Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga byggnadsåtgärder A-Ö

För de flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. När det gäller en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov. Här kan du läsa om de vanligaste byggnadsåtgärderna listade från A-Ö. Längst ned på sidan hittar du även en länk till Boverkets hemsida med information för dig som fixar hemma.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Åtgärder som inte kräver bygglov avser alltid en- och tvåbostadshus och gäller därför inte för flerbostadshus. Som flerbostadshus räknas även bostadsrättsföreningar där husen är upplåtna som rad- eller kedjehus. Observera att även om en åtgärd, som enligt plan- och bygglagen inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan åtgärden ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Lista A-Ö

Altan

Attefallsåtgärder

Fasadändring

Friggebod

Inglasning av uteplats

Installation av eldstad

Markförändringar

Lekstuga, vedbod och liknande mindre byggnader

Pool

Rivning

Skyltar

Skärmtak

Solfångare och solceller

Staket, murar och plank

Bygglovstelefonen måndag-fredag kl 9-12

NULL

Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, måndag-fredag kl 9-12., Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen