Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Vanliga byggnadsåtgärder A-Ö

För de flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. När det gäller en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov. Här kan du läsa om de vanligaste byggnadsåtgärderna listade från A-Ö. Längst ned på sidan hittar du även en länk till Boverkets hemsida med information för dig som fixar hemma.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Åtgärder som inte kräver bygglov avser alltid en- och tvåbostadshus och gäller därför inte för flerbostadshus. Som flerbostadshus räknas även bostadsrättsföreningar där husen är upplåtna som rad- eller kedjehus. Observera att även om en åtgärd, som enligt plan- och bygglagen inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan åtgärden ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Lista A-Ö

Altan

Attefallsåtgärder

Fasadändring

Friggebod

Inglasning av uteplats

Installation av eldstad

Markförändringar

Lekstuga, vedbod och liknande mindre byggnader

Pool

Rivning

Skyltar

Skärmtak

Solfångare och solceller

Staket, murar och plank

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret