Vanliga byggnadsåtgärder A-Ö

De flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. När det gäller en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov. Här kan du läsa om de vanligaste byggnadsåtgärderna listade från A-Ö. Längst ned på sidan hittar du även en länk till Boverkets hemsida med information för dig som fixar hemma.

Texten uppdaterad 2023-01-09

Åtgärder som inte kräver bygglov avser alltid en- och tvåbostadshus och gäller därför inte för flerbostadshus. Som flerbostadshus räknas även bostadsrättsföreningar där husen är upplåtna som rad- eller kedjehus. Observera att även om en åtgärd, som enligt plan- och bygglagen inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan åtgärden ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Lista A-Ö

Altan

Attefallsåtgärder

Fasadändring

Friggebod

Inglasning av uteplats

Installation av eldstad

Markförändringar

Lekstuga, vedbod och liknande mindre byggnader

Pool

Rivning

Skyltar

Skärmtak

Solfångare och solceller

Staket, murar och plank

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen