1 Driftstörningar

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Du behöver bygglov för att få sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Texten uppdaterad 2021-10-04

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygglovet gäller skyltanordningen inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

De ritningar som behövs till ansökan är:

  • situationsplan, som visar byggnaden där skylten ska placeras eller platsen för skylten.
  • fasadritning med skylten inritad och måttsatt. Skala 1:100
  • detaljritning med uppgifter om antal, storlek, material, färg, belysning och skyltteknik.

E-tjänst/blankett

Interna genvägar

Kulturmiljöprogram

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten