Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Observera att om en friggebod ska byggas inom strandskyddsområde så krävs nästan alltid strandskyddsdispens.

Notera även att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod. Läs mer om friggebodar på Boverkets hemsida.

E-tjänst/blankett

Bygglovstelefonen måndag-fredag kl 9-12

NULL

Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, måndag-fredag kl 9-12., Bygglovsenheten