1 Driftstörningar

Friggebod

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Observera att om en friggebod ska byggas inom strandskyddsområde så krävs nästan alltid strandskyddsdispens.

Notera även att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod. Läs mer om friggebodar på Boverkets hemsida.

E-tjänst/blankett

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten