Risön

Risön, Svensholmen och Risöskär bildar tillsammans ett 200 hektar stort naturreservat i sjön Mjörn. Naturreservatet har ett rikt fågelliv och en förekomst av naturskog i den dominerande barrblandskogen som breder ut sig på öarna.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Risön, som blev reservat 1996, består av tre öar i Mjörn. Huvudön är 23 hektar stor och mycket populär för det rörliga friluftslivet. Svensholmen (Lilla Risön), är lämplig som övernattningsö med ett iordningställt vindskydd. Risö skär är ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 15/4 – 15/7.

Risön är dessutom en egen republik med president, eget myntslag (risöre), årlig storstämma i augusti och egen nationalsång – En afton vid Mjörn.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Jenny Leonardsson

NULL

Enhetschef, Miljöenheten

Anna Lindqvist

NULL

Skogsmästare , Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen