Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Risön

Risön, Svensholmen och Risöskär bildar tillsammans ett 200 hektar stort naturreservat i sjön Mjörn. Naturreservatet har ett rikt fågelliv och en förekomst av naturskog i den dominerande barrblandskogen som breder ut sig på öarna.

Texten uppdaterad 2020-03-27

Risön, som blev reservat 1996, består av tre öar i Mjörn. Huvudön är 23 hektar stor och mycket populär för det rörliga friluftslivet. Svensholmen (Lilla Risön), är lämplig som övernattningsö med ett iordningställt vindskydd. Risö skär är ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 15/4 – 15/7.

Risön är dessutom en egen republik med president, eget myntslag (risöre), årlig storstämma i augusti och egen nationalsång – En afton vid Mjörn.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Alingsås kommun