2 Driftstörningar
sv Swedish

Skärmtak

Texten uppdaterad 2020-04-28

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Mer information

Boverkets hemsida om skärmtak.

E-tjänster/blanketter

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten