Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förberedelser inför ansökan/anmälan

Ska du skicka in ansökan/anmälan? På den här sidan finns samlad information om vad ansökan/anmälan ska innehålla. För att handläggningen av ditt ärende ska gå så enkelt som möjligt är det bra om ansökan/anmälan är väl förberedd.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Om du behöver rådgivning när du ska ansöka om bygglov så är du välkommen att boka tid för möte med bygglovshandläggare.
Om du behöver rådgivning när du ska ansöka om bygglov så är du välkommen att boka tid för möte med bygglovshandläggare.

Behövs bygglov?

För att få information om när det behövs bygglov eller anmälan kan du läsa vad som gäller under Bygglov eller anmälan och på Boverkets hemsida.

Finns det en gällande detaljplan för ditt område?

I detaljplanen finns information om vad som gäller för byggande i ditt område. Om det du har tänkt bygga helt överensstämmer med gällande detaljplan kommer handläggningen av ditt ärende att gå fortare. 

Läs mer om detaljplaner under Bygglov eller anmälan.

Information om bygglovsprocessen

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till steg för steg här på hemsidan och på Boverkets hemsida.

Ritningar på det du vill bygga

Till din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. Handläggningen av ditt ärende går enklare om alla handlingar finns med och ritningarna innehåller rätt information redan från början. Längst ned på denna sida finns en bifogad checklista som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Bra att veta är att ritningar krävs även för åtgärder som endast kräver en anmälan.

Så här ska ritningarna utformas

När du bygger nytt eller bygger till så rekommenderar vi att du studerar nedanstående exempelritningar som en vägledning.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättläsliga och ska därför ritas med svarta linjer på helt vit bakgrund. Det som ska byggas ska vara måttsatt. Gemensamt för alla ritningar är att de ska:

  • Ritas i skala 1:100
  • Innehålla information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
  • Ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
  • Alla mått ska vara i meter, med två decimalers noggrannhet
  • Om det är många ritningar, skicka med en ritningsförteckning

Behöver du mer hjälp?

Behöver du råd och tips är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret. Du når oss på bygglovstelefonen. 

Behöver du fördjupad rådgivning kan du boka ett möte med en bygglovshandläggare. Gör detta via vår e-tjänst.

E-tjänst

Bygglovstelefonen måndag-fredag kl 9-12

NULL

Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, måndag-fredag kl 9-12., Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen