1 Driftstörningar

Förberedelser inför ansökan/anmälan

Ska du skicka in ansökan/anmälan? På den här sidan finns samlad information om vad ansökan/anmälan ska innehålla. För att handläggningen av ditt ärende ska gå så enkelt som möjligt är det bra om ansökan/anmälan är väl förberedd.

Texten uppdaterad 2023-04-13

Om du behöver rådgivning när du ska ansöka om bygglov så är du välkommen att boka tid för möte med bygglovshandläggare.
Om du behöver rådgivning när du ska ansöka om bygglov så är du välkommen att boka tid för möte med bygglovshandläggare.

Behövs bygglov?

För att få information om när det behövs bygglov eller anmälan kan du läsa vad som gäller under Bygglov eller anmälan och på Boverkets hemsida.

Finns det en gällande detaljplan för ditt område?

I detaljplanen finns information om vad som gäller för byggande i ditt område. Om det du har tänkt bygga helt överensstämmer med gällande detaljplan kommer handläggningen av ditt ärende att gå fortare. 

Läs mer om detaljplaner under Bygglov eller anmälan.

Information om bygglovsprocessen

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till steg för steg här på hemsidan och på Boverkets hemsida.

Ritningar på det du vill bygga

Till din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. Handläggningen av ditt ärende går enklare om alla handlingar finns med och ritningarna innehåller rätt information redan från början. Använd vår checklista (se nedan) som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Bra att veta är att ritningar krävs även för åtgärder som endast kräver en anmälan.

Behöver du mer hjälp?

Behöver du råd och tips är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Du når oss på bygglovstelefonen. 

Behöver du fördjupad rådgivning kan du boka ett möte med en bygglovshandläggare. Gör detta via vår e-tjänst.

E-tjänster/blanketter/checklistor

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen