Tillstånd eller anmälan enligt miljölagstiftningen

Det finns vissa saker som kan påverka miljön vid ett byggarbete.

Texten uppdaterad 2020-03-04

Här hittar du information från länsstyrelsen och miljöskyddskontoret som du bör tänka på inför ditt byggarbete:

  • Om du misstänker att marken kan vara förorenad eller upptäcker en förorening i marken behöver du anmäla detta omgående till miljöskyddskontoret. Du ska då ha en plan för hur du ska avgränsa föroreningen och ta hand om den innan du kan fortsätta att bygga. Det är därför klokt att ha en beredskap för eventuella föroreningar i marken innan du börjar själva bygget, för att inte riskera onödiga stillestånd i byggprocessen.

    Miljöskyddskontoret om förorenade områden

  • Ska du schakta, fylla ut mark eller göra någon annan betydande ändring av marknivån utanför planlagt område kan du behöva göra en anmälan enligt miljöbalken kapitel 12 § 6 till länsstyrelsen. Det gäller även om du ska avverka, borra eller liknande utanför planlagt område.

    Får du schaktmassor över och ska transportera bort dem från tomten räknas de som avfall och ska omhändertas på ett korrekt sätt. Man kan ibland använda schaktmassor från en tomt till ett annat bygge på en annan fastighet. Då krävs en anmälan till miljöskyddskontoret om användning av avfall för anläggningsändamål.

    Miljöskyddskontoret om schaktmassor

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen