Kontrollansvarig

Kontrollansvarig hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas.

Texten uppdaterad 2020-08-26

För åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det, med vissa undantag, finnas en certifierad kontrollansvarig som har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften.

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Hjälper till med kontrollplan

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig som byggherre med att upprätta förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida.

Boverkets hemsida, Kontrollansvarig

Boverkets hemsida, Hitta certifierad kontrollansvarig

Blankett

Här hittar du blankett vad det gäller anmälan om kontrollansvarig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen