Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga i kulturmiljö

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 25 april 2018 § 88. Det används i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt är ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen.

Att äga en kulturhistoriskt värdefull fastighet innebär att man skall vara varsam och alltid rådfråga antikvariskt sakkunnig innan man gör till exempel renoveringar eller tillbyggnader på sin fastighet. Tänk på att det ofta krävs bygglov vid ändringar av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Kommunens byggnadsantikvarie bistår med råd och tips när det gäller äldre bebyggelse, även sådan som saknar skyddsbestämmelse i detaljplan. Byggnadsantikvarien arbetar även med omfärgning av äldre byggnader.

Interna genvägar

Kulturmiljöprogram

Annika Kaas

NULL

Byggnadsantikvarie, Planenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen