Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kartor och geografisk information

Geografisk information ligger till stor grund för planering, drift och utveckling av kommunen. Vi på GIS-enheten bidrar med insamling, analys och presentation av geografisk information. Vi servar både privatpersoner, företag och övriga verksamheter inom kommunen med kartor, mätning, webbtjänster och geografiska analyser.

E-tjänster Kartor och mättjänster

Felipe Verdú

NULL

Enhetschef, Geografiska informationssystem och kartor, GIS-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen