Kartor och geografisk information

Geografisk information ligger till stor grund för planering, drift och utveckling av kommunen. Vi på GIS-enheten bidrar med insamling, analys och presentation av geografisk information. Vi servar både privatpersoner, företag och övriga verksamheter inom kommunen med kartor, mätning, webbtjänster och geografiska analyser.

E-tjänster Kartor och mättjänster

Javier Falla Arce

NULL

Enhetschef, Geografiska informationssystem och kartor, GIS-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen