2 Driftstörningar
sv Swedish

Kemikalier

Både hushåll och företag i Sverige använder idag ett stort antal kemiska produkter. Många av dessa produkter innehåller kemikalier som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Några exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som vi ofta använder i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel. Tänk på att du måste samla upp rester av sådana produkter och lämna dem till en återvinningscentral.

Bra miljömärkning är Bra Miljöval, Svanen eller EU Ecolabel.

E-tjänster

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning