Farligt avfall hushåll

En del av vårt avfall kan ställa till med stor skada på människor och miljö. Detta farliga avfall ska du lämna på en återvinningscentral.

Texten uppdaterad 2022-03-16

Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall. Det får inte blandas med annat avfall eller spolas ner i avloppet. Det farliga avfallet kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt, och ska därför hanteras varsamt. Här får du några tips att tänka på.

 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller.
 • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Lämna på Återvinningscentralen

I Alingsås kommun kan du lämna ditt farliga avfall på Bälinge och Sollebrunn återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall

 • Batterier kan bland annat innehålla kvicksilver, bly eller kadmiumämnen som är mycket farliga för miljön. Därför måste de tas omhand på ett särskilt sätt.Alla batterier skall lämnas in! Det spelar ingen roll om de är stora eller små, uppladdningsbara eller ej.

  Lämna in alla småbatterier till miljöstation eller lägg dem i batteriholk vid någon av återvinningsstationerna. En del affärer tar också emot småbatterier. Om batteriet sitter inbyggt i en apparat kan du försöka att ta loss det själv. Skulle det inte gå, lämnar du in hela apparaten som elektronikavfall på en återvinningscentral. Bilbatterier och andra större batterier lämnar du till en bemannad återvinningscentral.

  Som bra miljöval kan du använda uppladdningsbara batterier (helst s.k. NiMH-batterier) eller batterier märkta med 0% kvicksilver och kadmium. En grön markering eller symbol på batteriet garanterar inte att det är fritt från kvicksilver och skall alltså också lämnas in.

  Vad händer sedan?
  Nickel och kadmium i batterier kan återvinnas. Batterier med kvicksilver långtidsförvaras. Blyet i bilbatterier används i nya batterier.Länk till Batteriinsamlingens hemsida.

 • Uttjänta elektriska apparater som till exempel telefoner, mobiltelefoner,
  tv-, video- och radioapparater, datorer, skrivmaskiner, dammsugare och
  olika typer av hushållsapparater får inte hamna i soporna.
  Du lämnar dessa apparater till en bemannad återvinningscentral som
  elektronikavfall. Även sladdlösa apparater med inbyggda,
  uppladdningsbara batterier lämnar du där.
  Vad händer sedan?
  Apparaterna skickas vidare till en återvinningsanläggning som är
  specialister att ta var på elektronikavfall. De farliga delarna som PCB,
  kvicksilver, nickelkadmium avlägsnas och skickas vidare för destruering.
  Plast i höljen, skåp och chassier behandlas som miljöskadlig eftersom
  den kan innehålla flamskydd med aromatiska bromföreningar. Delar som
  innehåller exempelvis järn, aluminium, koppar, guld, zink och andra
  metaller går till återvinning.
  Producentansvar
  Sedan 2001 finns en ny lag som säger att det är förbjudet att lägga el-
  och elektronikavfall i hushålls- eller grovavfallet. Producenterna ska
  medverka i återvinningen, ett så kallat producentansvar.
 • Bekämpningsmedel, lösningsmedel, färg-, lim- och lackrester är exempel på kemikalier som ska lämnas in som farligt avfall.
  Bekämpningsmedel är alla typer av giftiga medel som du använder för
  att bekämpa ohyra eller ogräs, räknas som bekämpningsmedel.
  Lösningsmedel kallas det du använder när du tar bort nagellack eller
  rengör målarpenslar. Exempel på lösningsmedel kan vara: Thinner,
  lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, tändvätska (även
  rapsbaserad), T-sprit, K-sprit eller bränsle för oljelampor.
  Färg-, lim-, lackrester, fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa
  och liknande som uppstår när du målar och fixar i ditt hem är också
  skadligt för miljön. Även om det bara rör sig om små rester.
  Oavsett om färgburkarna är halvfulla eller innehåller ett tunt lager i
  botten, ska de lämnas till en miljöstation. Det gäller även om bottenlagret
  är intorkat eller om färgen är vattenlöslig. Hela väl tömda, droppfria, rena
  burkar och dunkar kan du lämna till en återvinningsstation. Trasor med
  linolja kan självantändas. Blöt trasorna i vatten och lägg dem i en burk
  med lock och lämna till en miljöstation
  Vad händer sedan?
  Bekämpningsmedel destrueras på en godkänd anläggning.
  Lösningsmedel i större mängder kan renas och återvinnas. Annars
  skickas det till en godkänd anläggning där det bland annat används som
  stödbränsle vid oskadliggörande av annat farligt avfall. Burkar med färg-,
  lim- eller lackrester fryses ned för att man ska kunna separera innehållet
  från förpackningarna. Metall och plast går till återvinning, medan färg-,
  lim- och lackavfallet skickas till en godkänd anläggning där det förbränns.
  Tips!
  Istället för bekämpningsmedel kan man spruta sina växter med en kraftig
  vattenstråle, med lite grönsåpa eller nässelvatten. I vissa fall kan man
  ersätta kemiskt lösningsmedel med vanligt vatten, som är det
  naturligaste lösningsmedlet. Penslar behöver inte rengöras varje gång
  de använts. Förvarar du dem i vatten torkar de inte även om färgen får
  sitta kvar. Det gäller även för oljebaserade färger. En gammal beprövad
  metod.
  Andra kemikalier
  Man behöver vara väldigt försiktig med alla former av kemikalier.
  Fotokemikalier, som framkallare och fix hör till sådant som inte är bra för
  miljön. De flesta syror, exempelvis batterisyra, saltsyra, fosforsyra och
  kalklösare, samt andra kemikalier som ammoniak och lut, kan dessutom
  vara mycket skadliga för dig om de inte hanteras rätt. Det är därför viktigt att du inte häller ut sådant i vasken eller kastar det i soporna.
  Syror och fotokemikalier lämnar du till en miljöstation så att de kan
  skickas till en godkänd anläggning där de destrueras
 • Många äldre kylskåp, frysar, värmepumpar och klimatanläggningar
  innehåller gasen freon, som skadar ozonskiktet om den läcker ut.
  När du köper ny kyl- eller frysmöbel kan du fråga butiken om de kan ta
  hand om din gamla. Annars kan du lämna den till en bemannad
  återvinningscentral. Värmepumpar och klimatanläggningar kan också
  lämnas där. Även dessa innehåller det miljöskadliga ämnet freon.
  Producentansvar
  Läs mer om producentansvar för kyl och frys
  Vad händer sedan?
  De kasserade kylskåpen och frysarna transporteras vidare till ett
  återvinningsföretag. Där tömmer man dem på freon och tar hand om
  dem på ett miljöriktigt sätt
 • Lågenergilampor och lysrör är energisnåla alternativ till glödlampor, men
  tyvärr innehåller de kvicksilver. De behöver därför tas omhand separat
  och inte blandas med det vanliga avfallet. Samma sak gäller för
  glödlampor, halogenlampor och lysdiodlampor.
  Lågenergilampor, lysrör, halogenlampor, lysdiodlampor och glödlampor
  ska lämnas väl inpackade till en bemannad återvinningscentral. Lägg
  eller ställ dem försiktigt på rätt plats.
  Om en kall lågenergilampa går sönder samlar du ihop resterna med en
  bit papper, torkar av ytan med en trasa och lägger både avfallet
  tillsammans med trasan i en sluten burk eller liknande. Lämna avfallet till
  återvinning för elavfall på en återvinningscentral. Avfallet får absolut inte
  läggas i soporna eftersom det innehåller kvicksilver.
  Om en varm lågenergilampa går sönder behöver rummet vädras ut,
  exempelvis genom att öppna fönster eller ytterdörr i cirka 20-30 minuter.
  Därefter kan du följa ovanstående anvisningar som för en kall lampa.
  Vad händer sedan?
  Metalldelarna i lysröret återvinns och glaset återanvänds vid tillverkning
  av nya lysrör. Kvicksilvret destrueras i en godkänd anläggning.
 • Även om mediciner innehåller ämnen som kan vara bra för dig, kan de
  vara ohälsosamma för miljön. Mediciner får ej hällas ut i avloppet och
  inte slängas i soporna.
  Lämna medicinrester till apoteket. Begagnade kvicksilvertermometrar
  skall lämnas till en miljöstation.
  Producentansvar
  Regeringen har beslutat om ett producentansvar för läkemedel, som
  gäller från och med den 15 december 2009. Producentansvaret innebär
  att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att
  avfallet transporteras bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och
  miljömässigt godtagbart sätt.
 • Olika typer av rengöringsmedel, även propplösare och Klorin, ska inte hamna i soporna eller hällas ut i avloppet mer än vid normal användning.
  Exempel på miljöskadliga rengöringsmedel kan vara: silverputs, kalkborttagare, kalklösare, polish, blekmedel, golvrengörings-,
  fläckborttagnings- och ugnsrengöringsmedel. Rester av rengöringsmedel ska du lämna i ursprungsförpackningen till en
  miljöstation. Helt tomma förpackningar lämnar du till en
  återvinningsstation.
  Vad händer sedan?
  Rengöringsmedel destrueras på en godkänd anläggning
 • Burk eller dunkar med spillolja skall du lämna till en miljöstation. Om du spiller olja kan du suga upp den med trassel eller sågspån. Lägg det i en
  påse och lämna in den också. Även andra produkter som till exempel
  bilens oljefilter ska du lämna in till en miljöstation.
  Vad händer sedan?
  Spilloljan upparbetas till eldningsolja. För att få elda med den renade
  oljan krävs särskilt tillstånd
 • Sprayflaskor med innehåll skall lämnas till en miljöstation. Tomma
  sprayflaskor av metall eller hårdplast kan lämnas till en
  återvinningsstation.
  Vad händer sedan?
  Sprayflaskor med giftigt innehåll, till exempel bekämpningsmedel,
  skickas till en godkänd behandlingsanläggning där de destrueras

Kundtjänst, avfall

NULL

Telefontider: må-tis kl. 10-15, ons-fre kl. 9-14 (lunchstängt kl. 12-13), Avfallsavdelningen

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen