Jämställdhet

Texten uppdaterad 2020-05-06

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv och forma samhället. Jämställdhet skapas i vardagen där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra med respekt och tolerans. Förskolor, skolor, föreningar och arbetsplatser som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens, skapar kraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd och öppen kommun attraktiv, vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling. Att följa upp lönekartläggningar och öka kunskapen i jämställdhetsfrågor inom varje politikområde är viktigt i arbetet för förbättrad jämställdhet.

Alingsås kommun