Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska produkter är produkter som används på människokroppens yttre delar eller tänderna. Syftet är att rengöra, förändra utseendet, korrigera lukt eller att skydda. Exempel på sådana produkter är tvål, schampo, solskyddsprodukter, tandkräm, smink och parfym.

Texten uppdaterad 2021-12-16

Reglerna för kosmetiska produkter är samma inom EU (inklusive EES-länder, bland annat Norge). Syftet med lagstiftningen är att skydda folkhälsan och en grundläggande bestämmelse är att kosmetiska produkter inte får vara skadliga vid normal användning.

Produkterna är inte godkända eller förhandsgranskade av någon myndighet utan ansvaret för att de följer bestämmelserna och inte är skadliga ligger på tillverkaren eller importören.

Reglerna för kosmetiska produkter är inriktade på innehållsämnen och märkning. I Sverige är Läkemedelsverket och kommunerna tillsynsmyndigheter för kosmetiska produkter (i Alingsås är det miljöskyddskontoret). Tillsammans kontrollerar vi produkternas innehåll och märkning samt att reglerna följs.