Förmåner som anställd hos oss

Arbeta hos oss och ta del av småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Tillsammans skapar vi Alingsås. Vi ger dig möjlighet att göra skillnad i människors liv genom vår gemensamma värdegrund: respekt, engagemang och öppenhet.

Texten uppdaterad 2024-01-19

Vår ambition är att ta hand om dig så du kan ta hand om våra verksamheter. Därför har vi tagit fram förmåner för dig både på och utanför arbetsplatsen.

Villkoren varierar beroende på yrkesområde och verksamhet. I listan nedanför videon är några exempel på förmåner som Alingsås kommun erbjuder. För att ta reda på vad som gäller för just dig, ta kontakt med din chef eller förvaltningens HR-partner.

I videon ovan berättar vi om hur vi jobbar med vår värdegrund och varför det är viktigt.

 • När du blir förälder har du enligt lag och avtal rätt att förkorta din arbetstid och till föräldrapenningstilägg som motsvarar 10 % av lönebortfallet.

 • Det är viktigt för oss att du känner dig trygg på arbetet och som anställd i kommunen har du ett försäkringsskydd om du exempelvis skadats i arbetet eller blir sjuk.

  Du kan läsa mer på www.afa.se

  Du tjänar även in tjänstepension som anställd hos oss. En kollektivavtalad pension som kompletterar den lagstadgade pensionen och som alla omfattas av.

  Du får också möjlighet till individuell rådgivning om löneväxling till pension.

 • Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag på upp till 1500kr. Detta kan du använda om du exempelvis spenderar fritiden på gymmet, simmar eller uppskattar massage. Det kan användas till en mängd olika aktiviteter utifrån skatteverkets riktlinjer.

  Alingsås kommun har upphandlat sin företagshälsovård. Inom företagshälsovården arbetar läkare, beteendevetare, sjuksköterska och sjukgymnast/ergonom. Företagshälsovårdinsats beställs av chef och huvudregeln är att åtgärden och/eller besvären ska vara relaterade till dina arbetsuppgifter eller din arbetsplats.

 • För oss är det viktigt med rätt kompetens och att följa med och driva utveckling.

  Din chef har ansvar för att tillsammans med dig planera din kompetensutveckling. Det gör ni i medarbetarsamtalet genom din individuella medarbetaröverenskommelse. Ni sätter upp individuella mål kopplat till verksamhetens mål för de kommande åren. Ni identifierar vilka kompetenser och kunskaper som ska utvecklas för att du ska kunna ta nästa steg hos oss.

 • Som chef i Alingsås kommun vill vi att ditt ledarskap genomsyras av ett tydligtaktivt och närvarande ledarskap. Att vara ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för verksamhet, personal och
  ekonomi inom uppdragsområdet med fokus på Alingsåsaren.

  Vårt ledarutvecklingsprogram riktar sig till chefer på alla nivåer och vi erbjuder aktiviteter löpande under varje termin.

 • Om du ska prestera på topp behöver du också tid för återhämtning. Det är viktigt att kunna balansera yrkesliv och privatliv, därför kan vi erbjuda möjlighet till flexibel arbetstid för flertalet yrkesgrupper.

  Du har rätt till 25 semesterdagar per år när du är anställd hos oss. När du fyller 40 år ökar antalet till 31 stycken och när du fyller 50 år kan du nyttja totalt 32 semesterdagar per år. Du kan även varje år välja att växla in ditt semesterdagstillägg för att få ytterligare 5-6 semesterdagar.

Alingsås kommun