sv Swedish

Arbetsmarknad

Här hittar olika typer av arbete för ungdomar, information till dig som är nyanländ och söker arbete och vad du kan vända dig om du är arbetslös. Här kan även få information om man vill få praktik eller arbetsträning.

Julia Mårtensson

NULL

Verksamhetschef, Integration och Arbetsmarknad