Arbetslöshet

Är du arbetslös ska du i första hand vända dig till Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du, din första arbetslösa dag skriver in dig hos Arbetsförmedlingen. Du kan endast få ersättning för de dagar som du är anmäld arbetslös hos Arbetsförmedlingen. För dig som av olika anledningar står en bit ifrån arbetsmarknaden eller har varit arbetslös en längre period erbjuder kommunen ytterligare insatser där du kan få hjälp och stöttning att komma närmare ett arbete.

Texten uppdaterad 2020-05-06

Om du blir arbetslös

Är du arbetslös är det i första hand Arbetsförmedlingen du ska ta kontakt med. Där kan du skriva in dig som arbetssökande och ta del av den hjälp arbetsförmedlingen tillhandahåller.

Hos Arbetsförmedlingens får du mer information om vilka möjligheter som finns för dig som arbetssökande. Viktigt är att du din första arbetslösa dag skriver in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du kan endast få ersättning för de dagar som du är anmäld arbetslös.

Stöd och hjälp från kommunen

Samtal, coachning och aktiviteter

Har du varit arbetslös en längre tid finns det ytterligare hjälp att få. Arbetsmarknadsenheten riktar sig till personer i åldrarna 18-64 år som behöver jobbcoachning, praktik eller arbetsträning för att förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Genom Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten kan du bli aktualiserad till Arbetsmarknadsenheten. Här får du en individuellt utformad plan för att du ska få det stöd och den hjälp just du behöver.

Ungdom 16-20 år

Är du ungdom 16-20 år och saknar arbete samt gymnasieutbildning omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Läs mer om vad det innebär och vilken hjälp du kan få hos Din väg, Alströmergymnasiet.

Ekonomisk hjälp

Om du behöver hjälp med din försörjning finns det möjlighet att söka stöd hos kommunen i form av socialbidrag och ekonomiskt bistånd. Det gör du hos Socialtjänsten i Alingsås kommun.

Alingsås kommun