2 Driftstörningar
sv Swedish

Socialmedicinsk mottagning

På den socialmedicinska mottagningen kan du som är över 18 år få hjälp med psykisk ohälsa kopplat till beroende eller missbruk.

Texten uppdaterad 2021-11-01

Socialmedicinsk mottagning är till för dig som

 • är över 18 år
 • är beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel i kombination med psykisk ohälsa
 • har behov av både kommunens och hälso- och sjukvårdens resurser
 • är folkbokförd i Alingsås kommun

På mottagningen arbetar sjuksköterska och socionom i ett team. Vi kommer hjälpa dig med att samordna den hjälp du behöver från kommun och sjukvård.  

Målet är att du ska få den hjälp du behöver. Exempel på hjälp du kan få:

 • kartlägga dina behov av insatser från kommun och landsting
 • ha stödsamtal/motiverande samtal
 • screening psykisk hälsa/missbruk/beroende
 • medicinuppföljning, till exempel nedtrappningsschema
 • medicinutlämning
 • provtagning
 • hjälpa dig att komma i kontakt med rätt vårdgivare
 • genomför SIP (samordnad individuell planering) vid behov

Kontakt

Endast tidsbokning
Måndagar, kl 13.00-14.00
Tisdagar, kl 08.30-09.30

Telefonnummer: 0322-61 72 04

Vi finns på Nygatan 11

Mottagningen kan även nås via mail på adress:
socialmedicinskmottagning@alingsas.se

Socialmedicinsk mottagning

NULL

Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen