1 Driftstörningar

Socialmedicinsk mottagning

På den socialmedicinska mottagningen kan du som är över 18 år få hjälp med beroende- eller missbruksproblematik.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Socialmedicinsk mottagning är till för dig som

 • är över 18 år
 • är beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel
 • kan ha behov av både kommunens och hälso- och sjukvårdens resurser
 • är folkbokförd i Alingsås kommun

På mottagningen arbetar sjuksköterska och socionom i ett team. Vi kommer hjälpa dig med att samordna den hjälp du behöver från kommun och sjukvård.  

Målet är att du ska få den hjälp du behöver. Exempel på hjälp du kan få:

 • kartlägga dina behov av insatser från kommun och region
 • ha stödsamtal/motiverande samtal
 • screening psykisk hälsa/missbruk/beroende
 • medicinuppföljning, till exempel nedtrappningsschema
 • medicinutlämning
 • provtagning
 • hjälpa dig att komma i kontakt med rätt vårdgivare
 • genomför SIP (samordnad individuell planering) vid behov

Kontakt

Kontakt tas först via
telefon, 0322-61 72 04,

eller genom mail,
socialmedicinskmottagning@alingsas.se

Vi finns på Nygatan 11

Telefontid:
Måndag-torsdag kl. 08.30–15.00
Fredag kl. 08.30–12.00

Socialmedicinsk mottagning

NULL

Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen