Beroende

Har du problem med spel, missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det? Ta kontakt med enhet vuxna eller enhet unga vuxna och socialpsykiatris dagansvarstelefon via kommunens växel.

Texten uppdaterad 2023-11-01

Råd och stöd till vuxna personer

I Alingsås kommun finns stöd och hjälp som du kan vända dig till direkt utan att först träffa en socialsekreterare – se information om Return öppenvård och Vuxenfältarna.

Om du vill ha hjälp med annan behandling för att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med enhet vuxna om du är över 25 år. Är du 18-25 år ta kontakt med enhet unga vuxna och socialpsykiatri. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling, beroendestödsteam och behandlingshem. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, men du kan få betala en egenavgift vid placering på behandlingshem.

Akut avgiftning – medicinsk behandling

Hälso- och sjukvården ansvarar för akut avgiftning och medicinsk behandling. Kontakta i första hand din vårdcentral, annars om du är i kris vuxenpsykiatrisk akutmottagning, 033-616 27 60.

Brukarorganisationer

Det finns flera organisationer som verkar för personer som har beroende- och missbruksproblematik och för deras anhöriga. Dessa finner du via internet.

Dricker du för mycket?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor? Testa din alkoholprofil eller kontakta någon av självhjälpsgrupperna per telefon eller via internet.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Enhet vuxna

NULL

Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Jenny Olsson

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen