sv Swedish

Sjukvård, tandvård och hälsa

För dig som behöver sjukvård i hemmet eller extra stöd vid hemgång efter sjukhusvistelse samt för dig som är i behov av extra tandvårdsstöd.

Malin Wickelgren

NULL

Avdelningschef Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Annika Fallqvist

NULL

MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska samt tf.MAR medicinskt ansvarig för rehabilitering, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Ingela Oscarsson

NULL

MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska samt tf.MAR medicinskt ansvarig för rehabilitering, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Elisabeth Nyberg

NULL

Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Agneta Kärvling

NULL

Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hanna Tehrani

NULL

Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Maria Andrén Hammarstrand

NULL

Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen