1 Driftstörningar

Sjukvård, tandvård och hälsa

För dig som behöver sjukvård i hemmet eller extra stöd vid hemgång efter sjukhusvistelse samt för dig som är i behov av extra tandvårdsstöd.

Malin Wickelgren

NULL

Avdelningschef myndighet och kommunal primärvård, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Henrik Isaksson

NULL

Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Agneta Kärvling

NULL

Enhetschef Kommunal Primärvård 1, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hanna Tehrani

NULL

Enhetschef Kommunal Primärvård 2, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Karin Grund

NULL

T.f. MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska , Kvalitetsenheten