Förstärkt hemgång

Hjälp till dig som kommer hem efter sjukhusvistelse.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som i samband med vårdplanering, gör en bedömning om det är aktuellt med förstärkt hemgång.

Du kan få stöd och hjälp av teamet i vardagen och med viss rehabilitering för att öka tryggheten men som längst under fyra veckor.

Under denna period har du även hjälp från hemtjänst och hemsjukvård. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska, rehabiliteringsassistent och undersköterska.

Bilagor

Alingsås kommun