1 Driftstörningar

Tandvård

Du som bestående behöver omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Tandvårdsstöd innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård och med samma rätt till frikort efter 1300 kronor i betalade patientavgifter. Har du ett intyg om nödvändig tandvård erbjuds du en kostnadsfri munhälsobedömning i ditt hem. Det är en enklare kontroll utförd av tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhörig eller vårdpersonal.

Vänd dig till en intygsutfärdare. Det kan exempelvis vara din biståndshandläggare, sjuksköterska eller LSS-handläggare. Om du inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka ansökan till Enhet tandvård i Västra Götaland. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Socialsekreterare, SoL

NULL

Telefontid vardagar, 10-12, Myndighetsavdelningen