Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Här finns information om stöd från Alingsås kommun och hur du gör för att ansöka om stöd.

E-tjänst för funktionsnedsättning, handikapp

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Åsa Wallin

NULL

Avdelningschef LSS boende och arbete, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Armita Shams

NULL

Avdelningschef LSS personlig assistans och stöd, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen