Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning för att lättare klara ditt dagliga liv.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Bostadsanpassning kan exempelvis röra sig om förändringar till sittande arbete i kök, att ta bort trösklar eller att bredda dörrar. Utomhus kan man få bidrag till en ramp eller lyftplatta vid entrén.

För att du ska få bidrag krävs i de flesta fall ett intyg av exempelvis arbetsterapeut, synpedagog eller annan sakkunnig. Bidraget kan erhållas både om man äger sin bostad eller hyr den, under förutsättning att fastighetsägaren ger sitt medgivande.

Rätten till bostadsanpassning styrs genom ”Lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222”.

Towa Lundqvist

NULL

Bostadsanpassningshandläggare, Myndighetsavdelningen

Ulrika Svensson

NULL

Bostadsanpassningshandläggare, Myndighetsavdelningen