1 Driftstörningar

Hemtjänst

För dig som har svårt att på egen hand klara dig i hemmet.

Texten uppdaterad 2024-05-20

Det finns möjlighet att söka hemtjänst om du har svårt att klara dig själv hemma. Efter utredning av socialsekreterare fattas beslut om vilken hjälp och stöd du har rätt till. Det kan vara hjälp med hemmets skötsel, inköp och/eller personlig omvårdnad. Hjälp finns att tillgå dygnet runt.

Val av utförare

Alingsås kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Du som har beviljats hemtjänst och/eller hemsjukvård kan välja bland flera utförare i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det finns ett antal godkända utförare att välja mellan.

Du gör ett skriftligt val genom att fylla i en blankett som du skickar in till socialsekreteraren som sedan sköter kontakten med utföraren. Du kan när som helst byta utförare, det tar fem vardagar innan den nya utföraren kan träda in.

Nattetid

Mellan 22.00 och 07.00 är det alltid kommunens nattpatruller som ger dig hjälp.

Socialsekreterare, SoL

NULL

Telefontid vardagar, 10-12, Myndighetsavdelningen