Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper eller stödjer en person som på grund av ålder eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand.

Texten uppdaterad 2024-02-15

Att hjälpa en make/maka, livskamrat, barn, föräldrar, annan släkting eller god vän kanske är en självklarhet för dig och det är många som är i samma situation som du. En lösning kan vara att skapa ett nätverk där det finns mycket erfarenhet och kunskap att få och dela med sig av.

Anhörigstödet tar sig tid att fråga hur du mår och vilket stöd just du skulle vilja ha. Exempel på insatser som anhörigstödet erbjuder är enskilda samtal, studiecirklar, samtalsgrupper, mötesplatser, föreläsningar med mera. Vi som arbetar inom anhörigstödet har tystnadsplikt och vårt stöd är avgiftsfritt.

Anhörigstöd

NULL

Förebyggandeenheten

Ingela Gyllesten

NULL

T.f Enhetschef, Förebyggandeenheten