Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjortmarka

Hjortmarka naturreservat är ett tätortsnära naturområde och ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och motionsspår.

Texten uppdaterad 2020-04-16

Hjortmarka utgör ett mycket populärt friluftsområde på promenadavstånd från Alingsås centrum. Centralt beläget i Hjortmarka finns Hjortgården som är en friluftsgård. Det finns ett välutvecklat systemet av motionsspår och strövstigar som utgår ifrån Hjortgården, längden varierar från 1,7 km till 10 km. Runt Hjortgården finns också flertalet grillplatser. Caféet och motionscentralen Hjortgården drivs av orienteringsklubben Skogshjortarna.

Naturreservatet utgör en grön kil in mot staden från skogsområdena i öster. I delarna närmas staden kännetecknas naturreservatet av mogna till äldre ekbestånd med ökande inslag av tall på höjderna, så kallad hedekskog. I de nedre delarna av sluttningarna övergår hedekskogen till artrikare ek-hasselbestånd med inslag av andra ädellövträd. Längre österut blir tallen allt mer dominerande.

I Hjortmarka finns områden med vitsippa, bergslok och liljekonvalj. Du kan även stöta på blåsippa, vätteros, storrams, trolldruva och tandrot. Närmast Hjortgården finns öppna ytor av gammal åkermark med en ofta blomsterrik men ur naturvårdssynpunkt relativt trivial flora.

De många sjöarna i Hjortmarka bidrar starkt till områdets attraktivitet för friluftslivet. Centralt är Stora Kroksjön som med sitt tysta och ostörda läge ger en påtaglig vildmarkskänsla. Sjön är en attraktiv fiskesjö med inplanterad öring. Stora Koksjön och fiskedammarna drivs/arrenderas av Linnefors Sportfiskeklubb.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret