Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linnebäck lekplats

Detta är en stor lekplats med brett utbud av lekutrustning anpassad både för större och mindre barn. Lekplatsen ligger lite nedsänkt i närheten av flera bostäder. En plats som kan fungera som en naturlig mötesplats för både barn och vuxna. Det finns en bollplan i anslutning till lekplatsen.

Texten uppdaterad 2021-09-23

Arkitektvägen 11 c

Tillgänglighet

Lekplatsen har markmaterial som barkflis och gummi. Det sistnämnda är bra ur tillgänglighetssynpunkt.

Redskap

  • 3 st gungor
  • Snurrlek
  • Fjädergungor
  • Liten sandlåda
  • Balanslek
  • Lekställning med rutschbana
  • Bänkar

Belysning: Ja, spotlights.

Grillplats: Nej

Interna genvägar

Blommande gräsmattor

Park och natur

NULL