2 Driftstörningar
sv Swedish

Linnebäck lekplats

Detta är en stor lekplats med brett utbud av lekutrustning anpassad både för större och mindre barn. Lekplatsen ligger lite nedsänkt i närheten av flera bostäder. En plats som kan fungera som en naturlig mötesplats för både barn och vuxna. Det finns en bollplan i anslutning till lekplatsen.

Texten uppdaterad 2021-09-23

Arkitektvägen 11 c

Tillgänglighet

Lekplatsen har markmaterial som barkflis och gummi. Det sistnämnda är bra ur tillgänglighetssynpunkt.

Redskap

  • 3 st gungor
  • Snurrlek
  • Fjädergungor
  • Liten sandlåda
  • Balanslek
  • Lekställning med rutschbana
  • Bänkar

Belysning: Ja, spotlights.

Grillplats: Nej

Interna genvägar

Blommande gräsmattor

Park och natur

NULL