Boende

Bostad med särskild service är den enskildes permanenta hem, där omvårdnad och bemanning ingår i insatsen

Texten uppdaterad 2024-01-29

Bostad med särskild service

Är hjälp till dig som inte klarar av att bo i egen bostad och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd dygnet runt.

Så här söker du boende med stöd

Kontakta enhet unga vuxna och socialpsykiatri vid socialförvaltningen, enligt kontaktuppgifterna nedan. Därefter utreder socialsekreteraren och beslutar om ditt behov av eventuellt bistånd till boende.

Alingsås kommun