sv Swedish

Boende

Texten uppdaterad 2021-10-20

Bostad med särskild service

Hjälp till dig som inte klarar av att bo i egen bostad och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd dygnet runt.

Så här söker du boende med stöd

Kontakta enhet unga vuxna och socialpsykiatri vid socialförvaltningen. Socialsekreteraren utreder och beslutar om ditt behov av eventuellt bistånd till boende.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Enhet Unga vuxna och socialpsykiatri

NULL

Enhet unga vuxna och socialpsykiatri, Socialförvaltningen

Jenny Olsson

NULL

Enhetschef, Enhet unga vuxna och socialpsykiatri, Socialförvaltningen

Bengt Lassen

NULL

Enhetschef, Enhet boende, Socialförvaltningen

Tanja Jääskeläinen

NULL

Enhetschef, Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen