Personligt ombud

För dig med en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att få vardagen att fungera. Då finns ett personligt ombud till hjälp och stöd.

Texten uppdaterad 2023-11-22

Det personliga ombudet stöttar dig och ger råd i kontakten med myndigheter – så att insatser planeras, samordnas och genomförs. Tillsammans utgår ni från din situation för att ta reda på vilket stöd du behöver och vem som kan hjälpa dig. För att få ett personligt ombud behöver du ha fyllt 18 år.

Det personliga ombudet ser till att dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering, sysselsättning och arbete utgår från dina önskemål och rättigheter. Målet är att du ska uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället.

Jämfört med andra verksamheter har ett personligt ombud en fristående ställning och kan därför inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar.

OBS! Personligt ombud är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp kan du vända dig till kommunens växel, telefonnummer 0322-61 60 00, för att komma i kontakt med socialförvaltningens dagansvarig eller till socialjouren om det är utanför kontorstid. Här finns viktiga telefonnummer.

Du kan själv höra av dig till det personliga ombudet eller be någon annan förmedla kontakten för att se om personligt ombud kan stötta dig. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och är kostnadsfritt.

Lisa Friberg

NULL

Personligt ombud