1 Driftstörningar

Avlidna djur

För att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar är det viktigt att döda djur hanteras på rätt sätt.

Texten uppdaterad 2024-04-02

Produktionsdjur som inte ska bli till livsmedel efter sin död, utan de måste lämnas till godkänd eller registrerad anläggning/mottagare. Även transporten dit ska gå till på rätt sätt. Det är alltså inte tillåtet att gräva ner avlidna eller avlivade produktionsdjur.

Produktionsdjur är djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. Dessa är inte sällskapsdjur utan räknas som produktionsdjur.

Djurskyddslagstiftningen styr hur avlivningen får gå till. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

I Alingsås kommun finns inga områden där nedgrävning av produktionsdjur eller annat viltavfall får göras. Hästar och sällskapsdjur kan dock få grävas ned om de inte bär på smittsam sjukdom under förutsättning att det inte finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Innan det avlidna djuret grävs ner krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd.

Mer information om hur man tar hand om döda djur och slaktbiprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida.

I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda djur eller tama djur kan komma åt den. Förvara kroppen så att det inte kan läcka ifrån den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som kommer och hämtar djuret, inte går igenom utrymmen som används till friska djur.

Mer information om hämtning av avlidna djur finns hos Svensk lantbrukstjänst. Alternativt kan du kontakta din veterinär eller Länsstyrelsen för att få information om andra lokala entreprenörer.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten