1 Driftstörningar

Motions- och elljusspår

Det finns flertalet motions- och elljusspår runtom i Alingsås kommun. De som sköts av kommunens anställda kan du se nedan.

Texten uppdaterad 2020-06-02

Elljus- och motionsspår

 • Motionsspåren i Nolhaga är alla belysta och går genom det natursköna Nolhagaområdet. En karta med områdesbeskrivning och spårens längd är placerad utanför Nolhaga Parkbad. Följ markeringarna som är målade på träden utmed spåren.

  Spårens färgmarkering och längd

  Grönt spår 1 500 meter
  Gult spår 2 800 meter
  Rött spår 4 200 meter
  Blått spår 4 600 meterUtritad slinga Elljusspår Nolhaga

 • Motionsspåret i Erska är 1750 m långt och du når det från väg 942 eller Erskavägen. Parkeringsplatser finns på båda sidor av Erska kyrka.

  Se karta över elljusspåret i Sollebrunn.

 • Hälsospåret är ett enkelt sätt att själv testa sin kondition. En informationsskylt sitter på väggen vid Nolhagahallens entré. Följ instruktionen som finns på skylten. Du kan genom att gå eller springa Hälsospåret få reda på ditt konditionsvärde.Markerad led för Hälsospåret Nolhaga

 • Ett område med allt från det breda elljusspåret till den milslånga Vildmarksleden. Vildmarksleden är ett spår på ca 10 km som går genom  skog och där vandraren då och då överraskas av skogssjöar som dyker upp och förändrar landskapet. Leden har precis som namnet antyder, en aning av vildmark. Vid spårets början finns fikastuga och utefter spåret finner du flera grillplatser med vindskydd.

  Markering: blå.

  Gröna spåret: (grön) 1.7 km, elljus
  Elljusspåret: (gul/vit) 2.6 km, elljus
  Gula spåret: (gul) 4.3 km, flisat skidspår
  Skidspåret: (röd/vit) 6.0 km, flisat skidspår
  Röda spåret: (röd) 6.7 km, bl a småstigar, ej skidor
  Vildmarksspåret: (blå) 10.0 km, mest småstigar, ej skidor

  Se karta över motionsspåren i Hjortgården.

 • Mellbydalen ligger i den norra delen av kommunen och domineras av de öppna jordbruksmarker som omger Mellby. Dalen utgör ett inbjudande, varierat och kuperat odlingslandskap med blandlövskogar och hassellundar. På dalens östra sida leder en lättgången stig upp på Väsåsaberget med hänförande utsikt.

 • Ett naturskönt område som är klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ödenäs by ligger på en hög, lång och smal ås, bildad av inlandsisen, med utsikt över skog och sjöar. I detta fina vandringsområde finns varierande ängs- och hagmarker som delvis ramas in av imponerande stengärdsgårdar. Sjösystemet i området är utmärkt för kanotpaddling.

 • Ett skogsspår som går genom härliga kulturmarker med skogar, gamla torpmiljöer, hagar och ängar. Vid Klevsjöloft, 184 meter över havet, har vandraren en storslagen vy med miltals sikt. Klarvattensjöar med stort siktdjup, Östaddeltat, en lämning från den tid när havet nådde hit ger en mycket varierande led, ca 20 km lång och markerad med svartvita romber. Start och mål Östads skola.

  Övrigt intressant i området:

  Ödetorpet Idåsen är Risvedens högsta punkt, 201 meter över havet. Området är ett naturvårdsområde med härliga picknickplatser. Vintertid finns vid Idåsen ett elbelyst skidspår.

  Se karta över Risvedenspåret.

Kontakt

Har du frågor angående motions- och elljusspåren eller vill göra en felanmälan, kontakta oss på Anläggning och fritid.

Anläggning och fritid

NULL

Anläggning och fritid