Aktivitetsrundor

Det finns tre olika aktivitetsrundor i Alingsås kommun. Två i Alingsås och en i Sollebrunn.

Texten uppdaterad 2024-03-20

De tre rundorna är en del av kommunens löpande arbete med att främja rörelse och aktivitet för kommuninvånare och besökare.

De tre aktivitetsrundorna ser olika ut och har olika teman och finns i Nolhagaområdet, vid Gerdsken och i Sollebrunn. Rundorna består av skyltar med olika övningar som inkluderar både pulshöjande aktiviteter samt lugn och närvaro.

Det finns också övningsförslag för barn, vuxen och för olika funktionsförmågor. På varje skylt finns övningen beskriven, men du kan också hitta ytterligare förklaring via QR-koder.

Nolhaga berg – rörelse för alla


Består av åtta skyltar med olika övningar för styrka och rörelse. Övningarna är tillgänglighetsanpassade med förslag på hur du utför dem om du exempelvis sitter i en rullstol. Rundan i sig kan vara lite utmanande runt berget men det går också att välja vissa delar av rundan där flera av skyltarna finns. Rundan startar mittemot parkbadet och slutar vid ”Klämma” – men det går såklart att börja och sluta rundan var man vill. 

Gerdsken – harmonirundan


Består av tolv skyltar med olika övningar för medvetenhet och närvaro. Följer längs med befintlig stig runt sjön, genom skogen. Den börjar vid Prästerydsvägen och avslutas vid frilufts-/bastuklubben. Rundan är inte tillgänglighetsanpassad men det går att följa delar av den med exempelvis rullstol eller rullator.

Sollebrunn – puls och styrka


En pulshöjande, muskelstärkande runda med tolv övningar. Två övningar per skylt visar hur man kan utföra övningen som både vuxen och barn. Börjar och slutar vid parkeringen vid skateparken utanför Bjärkehallen.

Alingsås kommun