sv Swedish

Badplatser

I Alingsås med omnejd finns det gott om vackra sjöar med badplatser för lek, avkoppling och rekreation.

Texten uppdaterad 2022-09-15

Flera av badplatserna har tillgång till både badbrygga och toalett. Inför varje ny sommarsäsong kontrolleras området kring badbryggorna av dykare, som bland annat söker av botten. Vår personal kontrollerar också regelbundet att bryggorna är hela under badsäsongen sam kontrollerar vattenkvalitén. Det finns livräddningsutrustningar utplacerade på cirka 50 platser kring vattendragen runt om i kommunen. Längre ned på sidan hittar du en sammanställning av samtliga badplatser.

Karta med badplatser och vattentemperatur

På kartan nedan kan du hitta alla kommunens badplatser. Vissa badplatser har även en temperaturmätare som visar badtemperaturen på just den badplatsen. Temperaturmätningarna vid badplatserna är avslutade för säsongen och kommer att återupptas i maj 2023.

Tillgänglighet

Badplatser med toaletter tillgängliga för rullstolsburna:
Stora Färgen – Lygnareds badplats.
Mjörn – Playa Mjörn.

Brygga med ramp för rullstol:
Gerdsken – Linnebäck (Gräsbadet).
Stora Färgen – Lygnareds badplats.

Hundar på badplatser

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun får du ta med din hund till våra badplatser under förutsättningarna att den hålls kopplad, att avföring plockas upp samt att du visar hänsyn genom att inte låta din hund störa eller skrämma övriga besökare.

Badvattenprover

Under sommarmånaderna kontrolleras badvattnet regelbundet av Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen. Prov tas på nio badplatser vid fyra tillfällen. Proven skickas sedan för analys och därefter läggs resultaten ut hos Havs- och vattenmyndigheten.

Badvattenproverna är stickprov som tas regelbundet. Vattenkvaliteten kan förändras mellan provtagningarna. Försämringar kan orsakas exempelvis av hög temperatur under längre tid, stora nederbördsmängder, fågelansamlingar eller stort antal badande. Bra vattenkvalitet vid provtagningstillfällena är således inte någon garanti att badvattnet alltid är tjänligt.

Badplatser

 • Vid badplatsen finns badbrygga med hopptorn, toalett, sopkärl och grillplats. Strax intill badplatsen finns café och restaurang. Badet ligger vid en vik och består av ca 70 meter lång sandstrand och stora gräsytor. Parkering ca 100 meter från badplatsen.

  Gräfsnäsbadet är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattnet bedöms ha utmärkt kvalitet.

 • Vid Ängabobadet längs sjön Gerdsken finns brygga.

 • Vid Linnebäcks badplats finns det en brygga med handikappramp och sopkärl. Ingen toalett.

 • Vid Hästabadet, som ibland även kallas Kabelbadet, finns en liten brygga samt sopkärl.

 • Vid Sandbadet längs sjön Gerdsken finns ej brygga.

 • Vid Tarzanbadet längs sjön Gerdsken finns brygga.

 • Vid Bergsjödalsvikens badplats finns brygga, toalett och sopkärl. I anslutning till badet finns en bastu. Bokas genom byalaget.

 • Vid Lövekulle badplats finns en brygga. Toalett finns mellan Lövekulle camping och badplatsen. Sopkärl och grillplats i anslutning till badet. Strax intill badet finns Lövekulle campingplats med kiosk. Parkering i närheten till badplatsen. Stora gräsytor och klippor vid badet.

  Badet vid Lövekulle är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun.

 • Playa Mjörn är mycket långgrund och har ingen brygga. Det finns toalett och sopkärl. Vid stranden finns en beachvolleybollplan. Strax intill ligger idrottsplatsen Mjörnvallen.

  Playa Mjörn är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun.

 • Badplatsen i Ingared är utrustad med brygga och hopptorn, toalett, sopkärl och grillplats. Parkering i närheten av badplatsen.

  Ingareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun.

 • Vid Lygnareds badplats finns brygga med handikappramp och vid Lygnareds camping finns det tillgång till toalett.

  Lygnareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun. Stora Färgen är staden Alingsås huvudvattentäkt.

Frågor och felanmälan

Har du frågor angående badplatserna eller vill göra en felanmälan, kontakta oss på Anläggning och fritid.

Anläggning och fritid

NULL

Anläggning och fritid