Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ägarbyte

När du tar över en livsmedelsverksamhet eller verksamheten får ett nytt organisationsnummer behöver du göra en anmälan om registrering till Miljöskyddskontoret.

Texten uppdaterad 2020-04-27

Registrering av en livsmedelsverksamhet är knuten till verksamhetens organisationsnummer och inte till en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt när man byter organisationsnummer.

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till Miljöskyddskontoret.

E-tjänster livsmedel

Här finns alla e-tjänster och blanketter för livsmedelsområdet.

Miljöskyddskontoret

NULL