Ägarbyte

När du tar över en livsmedelsverksamhet eller verksamheten får ett nytt organisationsnummer behöver du göra en anmälan om registrering till livsmedel- och hälsaenheten.

Texten uppdaterad 2024-01-17

Registrering av en livsmedelsverksamhet är knuten till verksamhetens organisationsnummer och inte till en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt när man byter organisationsnummer.

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till livsmedel- och hälsaenheten.

Använd e-tjänsten ”Anmälan om ny eller förändrad livsmedelsverksamhet” nedan.

E-tjänster livsmedel

Här finns alla e-tjänster och blanketter för livsmedelsområdet.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen