Alkohol, tobak, e-cigarettter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

Försäljning av alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter regleras i olika lagar. Gemensamt för de olika lagarna är att de ska verka skyddande för människors hälsa och ställer krav på hur försäljningen får ske.

För att få sälja dessa varor behöver du göra en anmälan eller en ansökan. Från och med 1 april 2024 är det Borås kommun som handlägger ansökan om serveringstillstånd och ansökan om att sälja tobak och liknande produkter.

En viktig nyhet är att förskottsbetalning av ansökan i samtliga ärenden upphör.

Nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för respektive område.

E-tjänster inom ämnet

Här hittar du E-tjänster och blanketter för anmälningar och ansökningar inom områdena alkohol och tobak .

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen