2 Driftstörningar
sv Swedish

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Försäljning av alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel regleras i olika lagar. Gemensamt för de olika lagarna är att de ska verka skyddande för människors hälsa och ställer krav på hur försäljningen får ske.

För att få sälja dessa varor behöver du göra en anmälan eller en ansökan. Nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för respektive område.

E-tjänster inom ämnet

Här hittar du E-tjänster och blanketter för anmälningar och ansökningar inom områdena alkohol och tobak .

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Helena Ingvarsson

NULL

Enhetschef, Hälsoskyddsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen