2 Driftstörningar
sv Swedish

Djurhållning och lantbruk

Här får du information om vilka tillstånd som krävs för djurhållning och lantbruk.

Kontaktinformation

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet jobbar med tillsyn av lantbruk och djurhållning.

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten