Djurhållning och lantbruk

Här får du information om vilka tillstånd som krävs för djurhållning och lantbruk.

Kontaktinformation

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet jobbar med tillsyn av lantbruk och djurhållning.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten