sv Swedish

Djurhållning och lantbruk

Här får du information om vilka tillstånd som krävs för djurhållning och lantbruk.

Kontaktinformation

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet jobbar med tillsyn av lantbruk och djurhållning.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten