Tillstånd för djurhållning

Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg-och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Det djurslag som behöver tillstånd från bygg- och miljönämnden är nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser behövs även tillstånd för orm.

För att få tillstånd ska man visa att djurhållningen inte kommer att orsaka en olägenhet för närboende eller miljön. Om djurhållningen ändå förorsakar en konstaterad olägenhet kan tillståndet till djurhållningen återkallas.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Ansvaret för djurskyddsfrågor ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Alla anmälningar om vanvård av djur och alla ansökningar om tillstånd till djurhållning enligt 16 § djurskyddslagen ska därför göras hos Länsstyrelsen.

Observera att vilda djur inte omfattas av djurskyddslagstiftningen.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen