Fladdermöss i Alingsås

Identifiering av bra fladdermusområden som kan vara otillgängliga på grund av belysning. Gatubelysning kan skapa barriärer för fladdermöss i Alingsås kommun.

En praktikant på kommunens GIS-enhet har under sin praktikperiod under våren 2022 arbetat med att identifiera bra fladdermusområden som kan vara otillgängliga på grund av belysning. Notera att kartorna i dokumentet inte kommer att uppdateras framöver i kommunens kartdatabas.

Analysen baseras på stickprov på gatubelysning. Att mäta verklighetens alla ljuskällor kräver betydligt mer omfattande inventeringar och dataunderlag.

Viktigt att beakta är att områden utan fladdermöss i kartan innebär inte att fladdermöss saknas. Det visar endast att området inte är inventerat.

Du hittar dokumentet i form av Storymaps i länken nedan.

Vid frågor går det bra att kontakta GIS-enheten.

GIS-enheten

NULL

Stabsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen