Djur

I Alingsås kommun vill vi ha ett rikt djurliv. Här har vi samlat information till djurägare och kommuninvånare om djur och om de tillstånd eller anmälningar som behöver göras till kommunen.

Texten uppdaterad 2024-02-02

Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från bygg- och miljönämnden. Det är exempelvis för att störningar från galande tuppar eller lukt av gödsel måste beaktas. Hur du söker tillståndet finns mer information om i länken nedan.

Djurskyddet har Länsstyrelsen hand om.

Läs mer om olika djur

  • En praktikant på kommunens GIS-enhet har under sin praktikperiod under våren 2022 arbetat med att identifiera bra fladdermusområden som kan vara otillgängliga på grund av belysning. Notera att kartorna i dokumentet inte kommer att uppdateras framöver i kommunens kartdatabas.

    Analysen baseras på stickprov på gatubelysning. Att mäta verklighetens alla ljuskällor kräver betydligt mer omfattande inventeringar och dataunderlag.

    Viktigt att beakta är att områden utan fladdermöss i kartan innebär inte att fladdermöss saknas. Det visar endast att området inte är inventerat.

    Läs mer här om de identifierade områdena.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen