sv Swedish

Djur

I Alingsås kommun vill vi ha ett rikt djurliv. Här har vi samlat information till djurägare och kommuninvånare om djur och om de tillstånd eller anmälningar som behöver göras till kommunen.

Texten uppdaterad 2021-11-12

Vissa djur får inte finnas inom tätbebyggda områden med detaljplan eller områdesbestämmelser utan att du har fått ett tillstånd från Miljöskyddsnämnden. Det är exempelvis för att störningar från galande tuppar eller lukt av gödsel måste beaktas. Hur du söker tillståndet finns mer information om i länken nedan.

Djurskyddet har Länsstyrelsen hand om.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen