Livsmedel

Det är du som är livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen du säljer och serverar är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

I Alingsås kommun är det livsmedel- och hälsaenheten som kontrollerar att du som företagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Innan du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet ska du först anmäla den för registrering eller godkännande.

Kontaktinformation

Enhetschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen