Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livsmedel

Det är du som är livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen du säljer och serverar är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

I Alingsås kommun är det Miljöskyddskontoret som kontrollerar att du som företagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Innan du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet ska du först anmäla den för registrering eller godkännande.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Avdelningen livsmedel och hälsa

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret