Torghandel

I Alingsås kommun bedrivs torghandel varje onsdag och lördag, mellan klockan 8:00-15:00. Från och med 1 november 2023 till 21 februari 2024 kommer torghandeln tillfälligt att flyttas till Kungsgatan norr om Stora Torget på grund av att isbanan kommer vara på Lilla Torget under denna period. Bokning kommer att ske som tidigare. Se karta nedan.

Texten uppdaterad 2023-11-15

Torgplatser på Kungsgatan norr om Stora torget

Så här går det till

 • Torghandlare ska inta sina platser senast klockan 6:45 på torgdagen.
 • Inga fordon får placeras på torgytan efter uppställning.
 • Möjlighet finns att boka enstaka gånger eller årsvis om så önskas. 
 • I mån av plats går det att boka mer än en torgplats.  
 • Det finns fyra platser tillgängliga för bokning på Kungsgatan enligt karta.
 • El finns att tillgå till torgplatserna. I samband med bokning av torgplats erhålles en kod för att kunna öppna elskåpet. 

Bokning och avgift

 • Bokning sker via mejl till sbk-trafik@alingsas.se eller via telefon, se kontaktuppgifter nedan.
 • Torgplatsavgiften är 150kr/plats och dag. 
 • Om man bokar av sin torgplats senare än 48 timmar innan torghandeln startar så kommer man inte få kostnaden återbetald.
 • Vid första bokningstillfället av torgplats lämnas uppgifter för underlag till fakturering. 
 • Betalning sker endast via faktura. 
 • Fakturering sker månadsvis.

Välkommen!

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten