sv Swedish

Torghandel

I Alingsås kommun bedrivs torghandel varje onsdag och lördag, mellan klockan 8:00-15:00. Från och med 16 januari 2023 är platsen för torghandeln på röda ytan vid Lilla torget enligt karta.

Texten uppdaterad 2023-01-09

Så här går det till

 • Torghandlare ska inta sina platser senast klockan 6:45 på torgdagen, annars kan platsen upplåtas till annan handlare. 
 • Inga fordon får placeras på torgytan efter uppställning.
 • Möjlighet finns att boka enstaka gånger eller årsvis om så önskas. 
 • I mån av plats går det att boka mer än en torgplats.  
 • Det finns fyra platser tillgängliga för bokning norr om Stora Torget enligt karta. Är de fyra platserna upptagna så finns det en reservplats. Observera att reservplatsen inte alltid finns att tillgå. Platsen ska vara bokad senast sju dagar före försäljningsdag.
 • Till varje torgplats finns möjlighet att få nyttja ett parkeringstillstånd som är knutet till registreringsnumret på bilen och som gäller Stora torgets parkeringsyta under torgdagen, detta sker i mån av plats på parkeringen.
 • El finns att tillgå till torgplatserna. I samband med bokning av torgplats erhålles en kod för att kunna öppna elskåpet. 

Bokning och avgift

 • Bokning sker via mejl till sbk-trafik@alingsas.se eller via telefon, se kontaktuppgifter nedan.
 • Torgplatsavgiften är 150kr/plats och dag. 
 • Om man bokar av sin torgplats senare än 48 timmar innan torghandeln startar så kommer man inte få kostnaden återbetald.
 • Vid första bokningstillfället av torgplats lämnas uppgifter för underlag till fakturering. 
 • Betalning sker endast via faktura. 
 • Fakturering sker månadsvis.

Välkommen!

Telefontid trafik- och planeringsenheten

NULL

Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering