sv Swedish

Torghandel

I Alingsås kommun bedrivs torghandel varje onsdag och lördag, mellan klockan 8:00-15:00. Från och med 16 januari 2023 är platsen för torghandeln på röda ytan vid Lilla torget enligt karta.

Texten uppdaterad 2023-06-02

Så här går det till

 • Torghandlare ska inta sina platser senast klockan 6:45 på torgdagen.
 • Inga fordon får placeras på torgytan efter uppställning.
 • Möjlighet finns att boka enstaka gånger eller årsvis om så önskas. 
 • I mån av plats går det att boka mer än en torgplats.  
 • Det finns sex platser tillgängliga för bokning på Lilla Torget enligt karta.
 • El finns att tillgå till torgplatserna. I samband med bokning av torgplats erhålles en kod för att kunna öppna elskåpet. 

Bokning och avgift

 • Bokning sker via mejl till sbk-trafik@alingsas.se eller via telefon, se kontaktuppgifter nedan.
 • Torgplatsavgiften är 150kr/plats och dag. 
 • Om man bokar av sin torgplats senare än 48 timmar innan torghandeln startar så kommer man inte få kostnaden återbetald.
 • Vid första bokningstillfället av torgplats lämnas uppgifter för underlag till fakturering. 
 • Betalning sker endast via faktura. 
 • Fakturering sker månadsvis.

Välkommen!

Telefontid trafik- och planeringsenheten

NULL

Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering