Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Torghandel

I Alingsås kommun bedrivs torghandel på Lilla torget varje onsdag och lördag, mellan klockan 8:00-15:00.

Texten uppdaterad 2020-09-25

Så här går det till

 • Torghandlare ska inta sina platser senast klockan 6:45 på torgdagen, annars kan platsen upplåtas till annan handlare. 
 • Inga fordon får placeras på torgytan efter uppställning.
 • Möjlighet finns att boka enstaka gånger eller årsvis om så önskas. 
 • I mån av plats går det att boka mer än en torgplats.  
 • Det finns fem platser tillgängliga för bokning på Lilla torget. Platsen ska vara bokad senast sju dagar före försäljningsdag. 
 • Till varje torgplats finns möjlighet att få nyttja ett parkeringstillstånd som är knutet till registreringsnumret på bilen och som gäller Lilla torgets parkeringsyta under torgdagen, detta sker i mån av plats på parkeringen.
 • El finns att tillgå till torgplatserna. I samband med bokning av torgplats erhålles en kod för att kunna öppna elskåpet. 

Bokning och avgift

 • Bokning sker via mejl till sbk-trafik@alingsas.se eller via telefon, se kontaktuppgifter nedan.
 • Torgplatsavgiften är 150kr/plats och dag. 
 • Vid första bokningstillfället av torgplats lämnas uppgifter för underlag till fakturering. 
 • Betalning sker endast via faktura. 
 • Fakturering sker månadsvis.

I bilagorna nedan finns en översikt vilka platser som avses för torghandel och är bokningsbara.

Välkommen!

Telefontid Trafik och planering

NULL

Kontakta Trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering