1 Driftstörningar

Torghandel

I Alingsås kommun bedrivs torghandel varje onsdag och lördag på Lilla torget mellan klockan 8:00-15:00. Från och med onsdag den 19 juni kommer Torghandel att hållas på Norra sidan om Stora Torget, Kungsgatan. Bokning sker via mejl, eller telefon. Se karta och kontaktuppgifter nedan.

Texten uppdaterad 2024-06-10

Karta över Lilla torget.
Karta över Norra sidan av Stora torget, Kungsgatan.

Så här går det till

 • Torghandlare ska inta sina platser senast klockan 6:45 på torgdagen.
 • Inga fordon får placeras på torgytan efter uppställning.
 • Möjlighet finns att boka enstaka gånger eller årsvis om så önskas. 
 • I mån av plats går det att boka mer än en torgplats.  
 • Fyra till fem platser finns tillgängliga för bokning enligt karta.
 • El finns att tillgå till torgplatserna. I samband med bokning av torgplats erhålles en kod för att kunna öppna elskåpet. 

Bokning och avgift

 • Bokning sker via mejl till sbk-trafik@alingsas.se eller via telefon, se kontaktuppgifter nedan.
 • Torgplatsavgiften är 150kr/plats och dag. 
 • Om man bokar av sin torgplats senare än 48 timmar innan torghandeln startar så kommer man inte få kostnaden återbetald.
 • Bokning av plats ska vara gjord innan ankomst och möblering av ytan.
 • Vid första bokningstillfället av torgplats lämnas uppgifter för underlag till fakturering. 
 • Betalning sker endast via faktura. 
 • Fakturering sker månadsvis.

Välkommen!

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten