Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandfarlig vara

Det är räddningstjänsten som ansvarar för frågor kring brandfarligt och explosivt material.

Texten uppdaterad 2021-05-05

Verksamheter som hanterar större mängder brandfarlig vätska eller explosiva material behöver ofta tillstånd för detta.

Anmäl cistern

Cisterner ska anmälas till miljöskyddsenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen. Senast fyra veckor innan du installerar cisternen ska du skicka in anmälan.

För verksamheter kan det alltså behövas både tillstånd från räddningstjänsten och en anmälan till miljöskyddsenheten.

Anmälningsplikten för cisterner gäller för cisterner i eller ovan mark som rymmer mer än 1000 liter eller som rymmer mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

E-tjänster cisterner

Här finns alla e-tjänster och blanketter samlade som gäller förvaring av brandfarliga vätskor i cisterner.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten