1 Driftstörningar

Taxa och avgift – bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens tillsyn och kontrollverksamhet ska enligt lagstiftning bekostas av avgifter. Det är den som driver en verksamhet som får tillsyn eller kontroll som ska betala avgiften. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens tillsyn.

Detsamma gäller avgifter om du ansöker om ett tillstånd eller anmäler en verksamhet som du ska utföra. Förvaltningens granskning och hantering betalar du för. Ibland finns det fasta avgifter och i andra fall tar vi betalt för den tid som går åt med ett bestämt timpris.

Avgifterna finns samlade i olika taxor beroende på område. Taxorna och de avgiftsnivåerna är beslutade centralt i kommunen av Kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten