Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöskyddsnämndens avgifter och taxor

Miljöskyddsnämndens tillsyn och kontrollverksamhet ska enligt lagstiftning bekostas av avgifter. Det är den som driver en verksamhet som får tillsyn eller kontroll som ska betala avgiften. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens tillsyn.

Detsamma gäller avgifter om du ansöker om ett tillstånd eller anmäler en verksamhet som du ska utföra. Förvaltningens granskning och hantering betalar du för. Ibland finns det fasta avgifter och i andra fall tar vi betalt för den tid som går åt med ett bestämt timpris.

Avgifterna finns samlade i olika taxor beroende på område. Taxorna och de avgiftsnivåerna är beslutade centralt i kommunen av Kommunfullmäktige.

Aktuella taxor

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten