Avgifter för tillsyn av receptfria läkemedel

Livsmedel och hälsaenheten har ansvaret för att utföra tillsyn på ställen som säljer receptfria läkemedel. För tillsynen tas avgifter ut.

Texten uppdaterad 2024-01-09

Frågor och svar om avgifter för tillsyn av receptfria läkemedel

  • För att få sälja receptfria läkemedel krävs att du först har gjort en anmälan om din försäljning till läkemedelsverket. Läkemedelsverket tar ut en avgift för detta. Efter att din anmälan har registrerats så betalar du en årlig avgift till kommunen.

  • Kommunens årsavgifter faktureras till dig en gång per år. Tidpunkten när detta sker kan vara lite varierande men vanligtvis så görs detta under perioden mars- juni månad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen